Eğlence Pavyonu Discord Sunucusu

Sohbet sunucusudur.
Spam, reklam , gereksiz etiket kullanımı yasaktır.
Küfür, kişiye yönelik hakaret, sebepsiz tartışma yaratmak yasaktır.
Yetkilileri gereksiz yere etiketlemek, rahatsız etmek yasaktır.
Başkasının dini, milli, ırki, ahlaki ve ailevi değerlerine hakaret etmek yasaktır.
Sesli kanallarda kullanıcıyı rahatsız edecek biçimde bağırmak ve ses odasından girip çıkmak yasaktır.
+18 içerik paylaşmak yasaktır.
Siyasi konularda konuşmak ve tartışmak yasaktır.
Odaları amacı dışında kullanmak yasaktır.


Beğendin mi? Puan vermek için Giriş Yap!

Eğlence Pavyonu Hakkındaki Yorumlar

Beğendin mi? Yorum yapmak için Giriş Yap!


Benzer Discord Sunucuları